CAFEPRESS

แค่กดก้านชง CAFEPRESS ลงไปคุณก็จะสามารถชงชาหรือกาแฟได้ง่าย  

เราสามารถชงชาหรือกาแฟได้โดยใส่ใบชาหรือกาแฟบดลงไปในมัคก่อน แล้วจึงเทน้ำร้อนลงไป ปล่อยให้ชาหรือกาแฟแช่ไว้ประมาณสองถึงสามนาที จากนั้นกดก้านชงลงไปช้า เพียงแค่นั้นเราก็จะได้ชากาแฟที่หอมกรุ่นไว้ดื่มแล้วค่ะ

ตัวมัคของ CAFEPRESS เป็นสองชั้น จึงสามารถเก็บความร้อนได้ โดยไม่ส่งต่อความร้อนไปที่ผิวสัมผัส