CAPSULE

CAPSULE เป็นซีรีย์สำหรับ carafe ที่เปิดฝาทันทีเมื่อเราเอียงขวดในทิศทางใดก็ได้ ทำให้เราสามารถเทนสามารถเทน้ำได้สะดวกด้วยมือเดียวแบบไม่ต้องเปิดและปิดฝา ปากที่กว้างทำให้ล้างทำความสะอาดได้ง่าย อีกทั้งขนาดที่พอดีทำให้ไม่เปลืองพื้นที่ในตู้เย็นของคุณ 

CAPSULE รุ่นใหม่ มาพร้อมกับที่กรองตาข่ายสำหรับทำชาและกาแฟ Cold Brew หรือการสะกัดเย็นแบบแช่ทิ้งไว้ ทำให้เราสามารถชงชาหรือกาแฟ Cold Brew ได้ง่าย ทุกวันค่ะ

 

Cold Brew Coffee and Tea with CAPSULE :

https://www.youtube.com/watch?v=hzxFtUe191w